LinkedIn

Advies

 

Als mensen in aanraking komen met ingrijpende gebeurtenissen doet dit een beroep op hun weerbaarheid en veerkracht.  Stressvolle situaties, grensoverschrijdend gedrag of ernstige incidenten en crisissituaties kunnen leiden tot spanningen en kunnen de balans verstoren. ARQ IVP ondersteunt organisaties voortijdens en na deze gebeurtenissen.

 

 

VOOR
Onze preventieve diensten richten zich op stresshantering en op het versterken van de eigen weerbaarheid en veerkracht van de organisatie.  Altijd met als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. 

 • Trainingen Opvang & Nazorg 
 • Trainingen Mentale weerbaarheid
 • Zelfsscreener
 • Mental Check Up-gesprek
 • Advies
  • veerkracht en mentale weerbaarheid van medewerkers en teams
  • psychosociale hulpverlening
  • inrichten en implementeren van opvang- en nazorgstructuren
  • opzetten van een bedrijfsopvangteam / team collegiale ondersteuning

Het belang van collegiale ondersteuning

Mensen zijn van nature veerkrachtig in het hanteren van stress en in het herstellen van ingrijpende gebeurtenissen. Het overgrote deel van de medewerkers herstelt op eigen kracht met erkenning en sociale steun als basis. Als deze basis - naast het thuisfront - wordt geboden door collega's en leidinggevenden, blijkt dit vaak al voldoende voor herstel. Voor professionals met een hoog-risico beroep is het belangrijk dat er binnen de organisatie een opvang- en nazorgstructuur is ingericht. Expliciete collegiale ondersteuning via een bedrijfsopvangteam (BOT) biedt gestructureerde en doelgerichte ondersteuning. Het gaat om activiteiten met als doel:

 • de getroffen collega te ondersteunen en zijn/haar verhaal te laten doen
 • informatie te geven over de verwerkingsreacties (psycho-educatie)
 • het op afstand volgen van het verwerkingsproces (signaleren en monitoren)
 • indien nodig door te verwijzen naar externe personeelszorg en/of professionele hulpverlening

Opzetten van een bedrijfsopvangteam (BOT)

Wij zijn expert in het inrichten van opvang- en nazorgstructuren, het opzetten van een bedrijfsopvangteam (ook wel collegiaal opvangteam genoemd) en in het trainen van collegiaal opvangteams. Wij hebben als doelstelling om werknemers en organisaties optimaal voor te bereiden, bekwaam te maken en te houden in de omgang met ingrijpende gebeurtenissen. Zo willen wij organisaties zo zelfredzaam mogelijk maken en de negatieve impact van ingrijpende gebeurtenissen en het langdurig werken onder stressvolle omstandigheden minimaliseren. Als het beleid rond opvang en nazorg goed is ingericht en de bijbehorende vaardigheden goed zijn geoefend, komt dat ten goede aan:

 • het persoonlijke welzijn van de individuele medewerker
 • het werkplezier, de kwaliteit en sociale veiligheid van het team 
 • de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en daarmee aan het minimaliseren van kosten door uitval of verzuim voor de organisatie

Selectiegesprekken collegiaal ondersteuner 

Effectieve collegiale ondersteuning en het waarborgen van de kwaliteit van een bedrijfsopvangteam (BOT) start met professionele werving en selectie van collegiaal ondersteuners voor het BOT. Lid zijn van het BOT is een neventaak met een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Tijdens selectiegesprekken met kandidaten wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de omschreven selectiecriteria en bijbehorende competenties. ARQ IVP wordt door opdrachtgevers regelmatig betrokken bij de selectiegesprekken en de samenstelling van het BOT.