LinkedIn

Menu

Groepsopvang na ingrijpende gebeurtenissen

Hoe je als collegiaal ondersteuner of bedrijfsopvangteam een groep collega’s opvangt die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. 

Als zich een ingrijpend incident voordoet waarbij meerdere collega’s zijn betrokken, is het effectief om de betrokkenen als groep op te vangen. Groepsopvang vraagt van de collegiaal ondersteuner specifieke kennis en vaardigheden. In deze 1-daagse training leer je hoe je groepsopvang gestructureerd organiseert, hoe je omgaat met groepsprocessen en verwachtingenmanagement, zodat je alle betrokkenen voldoende ruimte en aandacht kan bieden in het opvang- en nazorgproces. Na het afronden van de training weet je hoe je het natuurlijk herstel van medewerkers kunt versterken. Je herkent risicofactoren en een eventueel stagnerende verwerking na een schokkende gebeurtenis bij een collega. Als het nodig is, weet je hoe je kunt doorverwijzen naar professionele hulp.

Het belang van groepsopvang                                                         Groepsopvang bevordert het natuurlijk verwerkingsproces omdat alle getroffenen de kans krijgen om hun individuele ervaringen te delen, om zo vanuit ieders perspectief de feiten mee te krijgen. Op deze manier wordt de gebeurtenis kloppend en compleet gemaakt en blijven getroffenen niet met vragen achter. De steunende context van groepsopvang bevordert het natuurlijk herstel na een ingrijpende gebeurtenis en verkleint de kans op demotivatie, uitval en langdurig verzuim.

Het begeleiden van groepsopvang vraagt om andere vaardigheden dan individuele opvang en nazorg, omdat je te maken krijgt met groepsdynamiek.

De opzet van de training Groepsopvang                                                           De training start met het kort opfrissen van de basiskennis rondom Opvang & Nazorg, waarna theorie over groepsopvang wordt afgewisseld met oefenen. Aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek wordt er met een acteur geoefend op de specifieke vaardigheden die groepsopvang van de collegiale ondersteuner vraagt.

De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden     (2012, ARQ Kenniscentrum Impact) vormt de basis van de training en kan goed worden toegepast voor andere organisaties en doelgroepen.

Wat leer je in de verdiepende training Groepsopvang?

 • Theorie over groepsopvang
 • Een gefaseerde structuur, om een effectieve groepsopvang op te zetten
 • Kaders scheppen, verwachtingsmanagement, veiligheid en vertrouwelijkheid borgen
 • Psycho-informatie passend bij groepsopvang, zoals:
  • Kennis van stressreacties en het normaliseren hiervan
  • Aandacht voor risicofactoren en het signaleren van stagnerende verwerking (verwerkingsproblemen, PTSS-signalen)
 • Kennis over welke onderwerpen thuishoren in groepsopvang en welke niet
 • De optimale taakverdeling tussen de collegiaal ondersteuners om een groepsopvang goed te laten verlopen
 • Vormen van groepsdynamiek (groepsnormen en groepsdruk) vaak voorkomen en hoe je daarop in kunt spelen
 • Technieken over omgang met collega’s die teveel ruimte innemen of juist te weinig
 • Kennis over doorverwijzen naar professionele hulp
 

Kosten: € 495,- vrij van btw

Duur: 1 dag  09.30-17.00 uur

Datum:  datum najaar 2022 volgt

Je kan aan deze training deelnemen als je een basistraining Opvang & Nazorg hebt gevolgd. 

 • Beschikbare data