LinkedIn

Menu

Omgaan met agressie - basistraining

Voor professionals die tijdens hun werk te maken kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag 

Mensen met een (semi-)publieke functie of werknemers die tijdens hun werk in contact komen met cliënten of klanten, hebben wel eens met agressie te maken. In de zorg als begeleider, als ambtenaar bij de gemeente, als leraar of als medewerker bij een woningbouwcorporatie: je kunt te maken krijgen met negatieve opmerkingen, beledigingen of nog erger. Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers weten hoe zij moeten omgaan met agressief en grensoverschrijdend gedrag. Vanuit goed werkgeverschap, om werknemers gezond en veerkrachtig te houden en ook om de relatie met de klant zo goed mogelijk te houden. In deze training geven we jou en jouw medewerkers de handvatten om goed te handelen in deze situaties.

Wat ga je doen in deze training?

In deze trainingen behandelen we:

  • Wat de medewerker verstaat onder ‘agressie’ en grensoverschrijdend gedrag.
  • Hoe mensen omgaan met zo’n dreiging.
  • Waar je fysiek merkt dat het gedrag van de ander niet oké is en hoe je dat kunt gebruiken.
  • De twee vormen van agressie en wat daarbij een effectieve aanpak is.
  • Een eenvoudige, inspirerende en hands-on methode om effectief ‘je mannetje te staan’ en tegelijkertijd de relatie met de ander zo goed mogelijk te houden.
  • We oefenen verschillende vormen van gedrag met een ervaren trainer en professionele trainingsacteur. Het leereffect van iedere individuele deelnemer staat centraal.

Wat weet je na deze training?

Na deze trainingen heb je:

  • Concrete handvatten voor het toepassen van de juiste agressiehantering, die je direct in praktijk kan brengen.

 

Trainingskenmerken

Kosten: € 795,- vrij van btw

Duur: 1,5 dag (dag 1 van 09.30 -17.00 uur en dag 2 van 09.30 -13.00 uur)

Accreditatie: SKJ

Data: najaar 2022

  • Beschikbare data