LinkedIn

Basistraining Opvang & Nazorg na ingrijpende gebeurtenissen

Voor (toekomstige) collegiale ondersteuners die opvang en nazorg gaan bieden aan collega's die een ingrijpende gebeurtenis meemaken

Welke impact heeft een bedrijfsongeval, overval, bedreiging of agressie op een medewerker? En hoe vang je collega's op die een ingrijpende gebeurtenis meemaken?
In deze training leer je over psychosociale ondersteuning, welke praktische ondersteuning je kan inzetten en hoe je goede opvang- en nazorggesprekken voert.  

 

Waarom een training Opvang en Nazorg?

Als opvang en nazorg binnen een organisatie goed is ingericht en collegiaaal ondersteuners over voldoende kennis en bijbehorende vaardigheden beschikken, komt dat ten goede aan het persoonlijke welzijn van de individuele medewerker,  het werkplezier, de kwaliteit en sociale veiligheid van het team en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 

Na deze training weet de deelnemer:

 • Wat een getroffen collega doormaakt tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis
 • Hoe een ingrijpende gebeurtenis in de eerste weken wordt verwerkt en wat daarin verschillende reacties kunnen zijn
 • Wat de basis is van het verlenen van effectieve opvang en nazorg volgens de beleidsrichtlijnen psychosociale ondersteuning
 • Wat een collegiaal ondersteuner wel of juist niet doet en hoe om te gaan met grenzen en dilemma's in het verlenen van opvang en nazorg
 • Wat de verantwoordelijkheden en taken van de collegiaal ondersteuner zijn

Na deze training kan de deelnemer: 

 • Praktische ondersteuning bieden direct na een ingrijpende gebeurtenis
 • Een eerste opvanggesprek voeren met een getroffen collega
 • Uitleg geven over de reacties die een collega kan ervaren (psycho-informatie)
 • Nazorggesprekken voeren met getroffen collega's
 • Het natuurlijk herstel van de collega ondersteunen
 • Problemen bij de verwerking herkennen

Richtlijnen Psychosociale Ondersteuning

In onze trainingen werken wij vanuit verschillende richtlijnen psychosociale ondersteuning en bieden wij praktische handvatten aan om deze richtlijnen te volgen.  

 • Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (opgeleverd in 2010 & 2021 door ARQ Kenniscentrum Impact)
 • Beleidsrichtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals(opgeleverd in 2023 door ARQ Kenniscentrum Impact)

Wie kan de basistraining Opvang & Nazorg volgen?

Deze training is voor medewerkers die binnen hun organisatie Opvang & Nazorg (gaan) verzorgen en starten als collegiaal ondersteuner (in een bedrijfsopvangteam).

Voorbereiding 

Voor deze training is geen voorbereiding nodig. Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training volgt er via de mail een uitnodiging met praktische informatie. 

 


Inschrijven: klik op de startdatum | Wij hanteren een maximum van drie deelnemers van eenzelfde organisatie in een groep.

Evenementen

2-daagse open training

 

Data

 • 10 en 11 september 2024
  (
  2e groep gepland)
 • 25 en 26 september 2024
 • 22 en 23 oktober 2024
 • 18 en 19 november 2024

 

Tijden

9.30 -16.30 uur

 

Kosten

€ 995 ,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief trainingsmateriaal

Inschrijven open training

Klik op de startdatum onderaan de pagina

 

Wij hanteren een maximum van drie deelnemers van eenzelfde organisatie in een groep.

 


 

Incompany training

Neem voor meer informatie en
mogelijkheden contact met ons op:

020 - 840 7600
training@arq.org