LinkedIn

Basistraining Opvang & Nazorg voor leidinggevenden

Leer hoe je als leidinggevende jouw medewerkers die een ingrijpende gebeurtenissen meemaken ondersteunt en wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn

Als leidinggevende voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van je medewerkers. Maar wat doe je als een medewerker met een ingrijpende gebeurtenis op het werk te maken krijgt? De impact van een schokkend incident kan namelijk groot zijn. Goede opvang en nazorg kan dan 'het verschil' maken. Wat is jouw rol als leidingevende, welke verantwoordelijkheden heb je en hoe ga je om met dilemma's? Je leert het in deze training.

 

Wij geloven dat mensen van nature veerkrachtig zijn in het hanteren van stress en in het herstellen van ingrijpende gebeurtenissen. Het overgrote deel van de medewerkers herstelt op eigen kracht met erkenning en sociale steun als de basis. Als deze basis wordt geboden door collega’s, leidinggevende(n) en het thuisfront zal blijken dat dit vaak afdoende is voor herstel. Naast erkenning en waardering heb je als leidinggevende de belangrijke taak om:

 • de eerste opvang te verlenen aan de getroffen medewerker(s) na een incident
 • het contact met de medewerker(s) te houden
 • te ondersteunen in materiële en immateriële zaken
 • het verwerkingsproces te monitoren om zo nodig op te kunnen schalen naar professionele hulp. 
Dilemma

Je positie in het opvang en nazorgproce is soms dubbel: aan de ene kant moet je steunend zijn en zonder oordeel naar het verhaal van de getroffen medewerker(s) luisteren, aan de andere kant heb je de taak om als leidinggevende het handelen van de medewerker te evalueren. Dit is een lastig spanningsveld, waaraan we in de training aandacht besteden. 

In onze training voor leidingegevenden komen de vele aspecten voor effectieve opvang en nazorg aanbod. 

Na het volgen van de training weet je:
 • Wat een getroffen medewerker doormaakt tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis
 • Hoe een ingrijpende gebeurtenis in de eerste weken wordt verwerkt en wat daarin verschillende reacties kunnen zijn
 • Wat de basis is van het verlenen van effectieve opvang en nazorg*
 • Wat uw taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende zijn binnen het opvang- en nazorgprotocol van de organisatie
 • Hoe om te gaan met de dilemma’s die u als leidinggevende kunt tegenkomen: aan de ene kant een steunende collega willen zijn die zonder oordeel luistert naar de getroffene, maar aan de andere kant als leidinggevende de situatie en het handelen van de medewerker moet evalueren
Na deze training kan de deelnemer:
 • Een eerste (acuut) opvanggesprek voeren met een getroffen medewerker
 • Op gepaste afstand het natuurlijk herstel van een getroffen medewerker monitoren
 • De benodigde informatie aan betrokkenen verstrekken (o.a. psycho-informatie)
 • Problemen bij de verwerking herkennen
 • Het nazorgtraject met de juiste timing overdragen aan het opvangteam
*Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (2012, ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises)

Deze richtlijn vormt de basis van de training en kan goed worden toegepast voor andere organisaties en doelgroepen.

 


Schrijf je in door op een datum te klikken.

 

Evenementen

 

Open training

 

Datum en tijden

 • 11 juni 2024
 • 7 oktober 2024

09.30 - 16.30 uur

 

€ 495,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief trainingsmateriaal

Accreditatie

 • niet van toepassing

Inschrijven

Klik op de datum onderaan de pagina

 


Incompany training

Neem voor meer informatie en
mogelijkheden contact met ons op:

020 - 840 7600
training@arq.org