LinkedIn

Basistraining Opvang & Nazorg | Leidinggevenden

1-daagse training voor leidinggevenden die opvang en nazorg bieden aan medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen op het werk

Als leidinggevende voel je je verantwoordelijk voor de medewerkers. Zij moeten hun werk goed kunnen doen en zich er goed bij voelen. Wat te doen als een medewerker met een ingrijpende gebeurtenis in aanraking komt? 

 

Uit onderzoek weten we dat erkenning en waardering van de leidinggevende een belangrijke rol speelt bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. In deze training komt aan bod hoe deze rol ingevuld kan worden en hoe het natuurlijke verwerkingsproces van de medewerker(s) wordt ondersteund. In de training worden theorie, oefeningen en praktijksimulaties met een acteur met elkaar afgewisseld. De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (2012, ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises) vormt de basis van de training en kan goed worden toegepast voor andere organisaties en doelgroepen.

In deze training leert de deelnemer:
 • Wat een getroffen medewerker doormaakt tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis
 • Hoe een ingrijpende gebeurtenis in de eerste weken wordt verwerkt en wat daarin verschillende reacties kunnen zijn
 • Wat de basis is van het verlenen van effectieve opvang en nazorg volgens de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden
 • Wat uw taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende zijn binnen het opvang- en nazorgprotocol van de organisatie
 • Hoe om te gaan met de dilemma’s die u als leidinggevende kunt tegenkomen: aan de ene kant een steunende collega willen zijn die zonder oordeel luistert naar de getroffene, maar aan de andere kant als leidinggevende de situatie en het handelen van de medewerker moet evalueren
Na deze training kan de deelnemer:
 • Een eerste (acuut) opvanggesprek voeren met een getroffen medewerker
 • Op gepaste afstand het natuurlijk herstel van een getroffen medewerker monitoren
 • De benodigde informatie aan betrokkenen verstrekken (o.a. psycho-informatie)
 • Problemen bij de verwerking herkennen
 • Het nazorgtraject met de juiste timing overdragen aan het opvangteam
Voorbereiding 

Als voorbereiding op de traininge, sturen we 2 artikelen toe om voorafgaand aan de training te lezen. 

Evenementen

 

Open training

 

Datum en tijden

 • dinsdag 14 november 2023
 • dinsag 11 juni 2024
 • maandag 7 oktober 2024

09.30 - 16.30 uur

 

€ 495,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief trainingsmateriaal

Accreditatie

 • niet van toepassing

 


Incompany training

Neem voor meer informatie en
mogelijkheden contact met ons op:

020 - 840 7600
training@arq.org