LinkedIn

Kwaliteit | Accreditaties | Kwaliteitskeurmerken

 

ARQ IVP ontwikkelt trainingen met een maximaal leereffect

Onze trainers zijn ons kapitaal: zij bepalen immers in hoge mate de kwaliteit van een training. Wij besteden veel aandacht aan selectie, inwerken, ontwikkeling en evaluatie.

Onze trainers hebben ruime ervaring in het trainen van hoog risico beroepen op het gebied van psychosociale hulpverlening. Vanzelfsprekend zijn dit trainers met aantoonbaar goed resultaat. Trainers en freelancers komen meerdere keren per jaar bij elkaar om nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen op het vakgebied te bespreken en casuïstiek te behandelen. Al onze trainingen worden op verschillende aspecten digitaal geëvalueerd door BigFeat.

Ervarend leren en acteurs

In onze trainingen werken trainers samen met acteurs en voor verschillende trainingen maken we gebruik van e-learning voor het vooraf of achteraf versterken van het leereffect. Tijdens de training worden korte theoretische inleidingen afgewisseld met praktische, interactieve oefeningen en simulaties met een professionele acteur. Hierbij staat ervarend leren als methode centraal vanuit praktijkgerichte casuïstiek, die aansluit bij het opleidingsniveau, de belevingswereld en de praktijk van de deelnemers. Casuïstiek is belangrijk en moet aansluiten op de praktijk, zowel in de kennisoverdracht als in het oefenen met de professionele acteur. De acteur verdiept zich in de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers en sluit hierdoor zoveel mogelijk aan bij de deelnemers en de gebeurtenissen zoals die daadwerkelijk in de praktijk (kunnen) voorkomen. Voor de inzet van onze acteurs werken we samen met Buro Wittenburg.


 

Accreditatie

Een aantal van onze trainingen zijn geaccrediteerd bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

 

 

 

 


 

Kwaliteitskeurmerken

 

ISO certificering

ISO 9001:2015 / ARQ IVP is onderdeel van de ISO 900:2015 erkenning van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

NRTO lidmaatschap

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

CRKBO

ARQ IVP staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Dit betekent dat onze opleidingen en trainingen vrij zijn gesteld van BTW.

Cedeo

ARQ IVP heeft een Cedeo-erkenning met een klanttevredenheid van 97,3% (maart 2024). Wij voldoen aan de basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.