LinkedIn

Nieuws & informatie 

Regelmatig plaatsen we hier publicaties, artikelen, bijdragen aan podcasts, (nieuwe) richtlijnen en andere informatie. Meerdere keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief. 

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Laat je naam en mailadres achter.

 

 

 

Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement | Ondersteuning en zorg bij rampen en crisis

De Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises is herzien en gaat verder onder de naam ‘Multidisciplinaire richtlijn psychosociaal crisismanagement’. De naam is aangepast om aan te geven dat de taak van betrokken partijen zoals bijvoorbeeld GGD’en, gemeenten, Slachtofferhulp, Rode Kruis, NIP, Sociaal Werk, politie, etc. bij collectieve ingrijpende situaties verder gaat dan alleen de uitvoering van de psychosociale hulpverlening. Denk aan de meer strategische en organisatorische taken, zoals beeld- en oordeelvorming, besluitvorming en coördinatie. Daarnaast is psychosociale hulpverlening één onderdeel binnen een breed palet aan ondersteuning en zorg dat geboden kan worden. Andere ‘categorieën’ zijn bijvoorbeeld praktische hulp en informatie bieden. De richtlijn geeft ook hier handvatten voor. Maak vanaf nu gebruik van deze herziene uitgave met actuele wetenschappelijke kennis en de nieuwste inzichten uit de praktijk om mensen te ondersteunen na een ingrijpende gebeurtenis.

 


Richtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals | Een handreiking voor de praktijk bij ingrijpende gebeurtenissen

 

De werkdruk in de zorg blijft onverminderd hoog en ingrijpende gebeurtenissen zijn onderdeel van het werken in de zorg. In deze landelijke standaard ligt er een brede basis om professionals de ondersteuning te bieden. Deze beleidsrichtlijn is in de eerste plaats bedoeld voor bestuurders, managers en HR-professionals van zorginstellingen en geeft richting bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Dat biedt handvatten om klachten en problemen bij zorgmedewerkers te voorkomen, signaleren, monitoren en verhelpen. Daarnaast kunnen opleiders en begeleiders van zorgprofessionals in opleiding de inzichten uit de beleidsrichtlijn in de opleiding verwerken. Branche- en beroepsverenigingen kunnen aan de hand van deze richtlijn opkomen voor de belangen van zorgprofessionals. Ook voor zorgprofessionals zelf is er iets te behalen. Zij leren hun eigen verantwoordelijkheid kennen en worden zich tevens bewust van welke psychosociale ondersteuning zij kunnen en mogen verwachten van hun leidinggevende en organisatie.

 


Gevochten voor wat we waard waren ...

Drie hoofdrolspelers kijken terug op wat ze is overkomen tijdens het surfdrama in Scheveningen.  In het donateursmagazine van de KNRM een artikel over de psychosociale opvang van medewerkers met daarin een vermelding van het werk van ARQ IVP. 

 

 


 

Team collegiale ondersteuning - Openbaar Ministerie

Regelmatig lopen OM’ers op hun werk tegen ingrijpende gebeurtenissen aan. Maar binnen het OM was het niet traditie om veel over ingrijpende gebeurtenissen te praten. Inmiddels is dat aan het veranderen. Het meest zichtbaar is dat door de komst van het landelijke Team Collegiale Ondersteuning (TCO). Daarmee heeft het OM een ‘luisterend oor’ georganiseerd. In Opportuun, het relatiemagazine van het Openbaar Ministerie verscheen een artikel over Team Collegiale ondersteuning. ARQ IVP trainer en adviseur Roderik Bender was bij het opzetten van het team betrokken.

 


De rol van de leidinggevende bij ingrijpende gebeurenissen

In het begeleiden van een medewerker die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende. In de podcast van het bedrijfsopvangteam (BOT) van Pluryn vertellen ARQ IVP adviseur Roderik Bender en professionals van Pluryn wat die rol is, wat je als leidinggevende kunt doen en welke impact dit heeft. Daarnaast geeft de podcast goed inzicht over het belang van opvang en nazorg door collegiaal ondersteuners.

 

 


 

Psychosociale hulpverlening GGD Zeeland: proces en inhoud

ARQ IVP trainer en adviseur Jelte Bosgra verzorgt training en advies rondom psychosociale hulpverlening voor de GGD-en. In opdracht van GGD Zeeland was Jelte betrokken bij een fysieke training waarin door 15 hulpverleners (professionals en vrijwilligers) werd geoefend voor een opvang tijdens een grotere crisissituatie: opvang bij een schietincident. Diverse partijen zijn hierbij betrokken waaronder de taskforce Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten van de Raad van Kerken. Zij plaatsten een verslag van deze oefening op hun website.  

 

 


 

ARQ jaaroverzicht 2021 - Zorgen voor elkaar

Een kleurrijk overzicht met veel informatie over diverse onderwerpen zoals corona, nieuwe behandelmethoden en ons internationale werk.

 

 


 

Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Het doel van deze richtlijn is het beschrijven van optimale ondersteuning voor geüniformeerden, om stress gerelateerde gezondheidsklachten en werkuitval zoveel mogelijk te voorkomen.