LinkedIn

Menu

Kwaliteit

Wij ontwikkelen trainingen met een maximaal leereffect. In onze trainingen werken we samen met acteurs en voor verschillende trainingen maken we gebruik van e-learning voor het vooraf of achteraf versterken van het leereffect. Ook coachen we medewerkers op de werkvloer om hun veerkrachtig en inzetbaar te houden.

Trainers

Onze trainers zijn ons kapitaal: zij bepalen immers in hoge mate de kwaliteit van een training. Wij besteden veel aandacht aan selectie, inwerken, ontwikkeling en evaluatie.

Onze trainers hebben ruime ervaring in het trainen van hoog risico beroepen op het gebied van psychosociale hulpverlening en omgaan met agressie of een afgeronde 2-jarige Masteropleiding ‘Training & Development’ met minimaal drie jaar ervaring in het trainen van hoog risico beroepsgroepen. Vanzelfsprekend zijn dit trainers met aantoonbaar goed resultaat. Al onze trainingen worden op verschillende aspecten digitaal geëvalueerd door BigFeat.

Trainers en freelancers komen meerdere keren per jaar bij elkaar om nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen op het vakgebied te bespreken en casuïstiek te behandelen. Daarnaast worden de vaste trainers jaarlijks didactisch bijgeschoold bij ‘De Galan, School voor training’.

Ervarend leren en acteurs

Tijdens de training worden korte theoretische inleidingen afgewisseld met praktische, interactieve oefeningen en simulaties met een professionele acteur. Hierbij staat ervarend leren als methode centraal vanuit praktijkgerichte casuïstiek, die aansluit bij het opleidingsniveau, de belevingswereld en de praktijk van de deelnemers. Casuïstiek is belangrijk en moet aansluiten op de praktijk, zowel in de kennisoverdracht als in het oefenen met de professionele acteur. De acteur verdiept zich in de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers en sluit hierdoor zoveel mogelijk aan bij de deelnemers en de gebeurtenissen zoals die daadwerkelijk in de praktijk (kunnen) voorkomen. Voor de inzet van onze acteurs werken we samen met Buro Wittenburg.

Kwaliteitskeurmerken

ISO certificering
ISO 9001:2015 / ARQ IVP is onderdeel van de ISO 900:2015 erkenning van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

NRTO lidmaatschap
Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

CRKBO
ARQ IVP staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Dit betekent dat onze opleidingen en trainingen vrij zijn gesteld van BTW.

Cedeo
ARQ IVP heeft een Cedeo-erkenning met een klanttevredenheid van 98,7% (maart 2022). Wij voldoen aan de basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Onze kwaliteitskeurmerken