LinkedIn

Menu

Praktische informatie

Accreditaties

Enkele van onze trainingen zijn geaccrediteerd bij SKJ. Indien van toepassing wordt het registratienummer van de geaccrediteerde uitvoering op het bewijs van deelname vermeld.

In het geval de accrediterende vereniging besluit om de toegekende accreditatie te veranderen, dan kan ARQ IVP hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Annulering

Annuleren kan alleen schriftelijk per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail. Voor annuleringstermijnen, zie onze Algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Bij uitvoering van het onderwijs is ARQ IVP niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Afstel of uitstel van scholing

Voor doorgang van onze scholing geldt een minimum aantal inschrijvingen. Mocht een scholing geen doorgang kunnen vinden, dan wordt u hierover uiterlijk drie weken voorafgaand aan de startdatum over geïnformeerd.

Als een bijeenkomst door overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte, komt te vervallen dan wordt zo spoedig mogelijk naar een vervangende datum gezocht.

ARQ IVP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten, omzet of andere inkomensschade.

Algemene voorwaarden & Privacy beleid

Klik hier om onze algemene voorwaarden en privacybeleid te bekijken.

Bedenktermijn

Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de scholing voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Betaling

Na bevestiging van uw inschrijving, ontvangt u de factuur voor de training. De betaaltermijn van de factuur bedraagt vier weken. Als de training binnen 4 weken na ontvangst van de factuur start, dient de factuur per omgaande te worden betaald.

Certificaat

U ontvangt een certificaat wanneer aan de volledige training heeft deelgenomen en indien van toepassing de e-learning heeft afgerond.

Evaluatie

Na afronding van de training  stuurt ARQ IVP een digitale evaluatie.

Huiswerk

Voorafgaand aan de training ontvangt u – indien van toepassing – huiswerk. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorbereidende opdracht, het lezen van literatuur en/of protocollen.

Literatuur/lesmateriaal

Informatie over literatuur en lesmateriaal ontvangt u met uitnodiging voor de training of bij aanvang van de training.

Locatie

De face-to-face trainingen en workshops vinden plaats bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in Diemen (Nienoord 5). Indien een training niet fysiek kan plaatsvinden, wordt deze online aangeboden.

Presentie

Uw aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden.

Tarieven

Alle door ARQ IVP genoemde prijzen zijn in euro’s, vrij van BTW.

Toelating

ARQ IVP behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten tot een training of workshop bijvoorbeeld bij onvoldoende voorkennis of een niet geschikte werksetting.

Vertrouwelijkheid

Informatie die tijdens de training door deelnemers gedeeld wordt en inhoud heeft waarop de AVG van toepassing is, zal door ARQ IVP (trainer, acteur) niet met derden gedeeld worden.