LinkedIn

Privacybeleid

ARQ IVP B.V. Privacybeleid

Bij ARQ IVP B.V. hechten we belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden dat wij uw data met de grootste zorg behandelen.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en indien van toepassing informatie over uw werkgever, beroepsvereniging en registratienummer. ARQ IVP B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verplicht zich ertoe om de vereisten van privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met u en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. U kan te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u verstrekt bij uw inschrijving, doorgaans via het  inschrijfformulier op onze website. Als u wordt gevraagd ter voorbereiding op een training aanvullende informatie te verstrekken, wordt deze informatie na afronden van de training vernietigd.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij ARQ IVP B.V. gebruiken we de persoonsgegevens om u te registreren voor deelname aan een training, workshop, lezing, congres of webinar, met u te communiceren over praktische informatie, voorbereiding en/of opdrachten. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor facturatie en het  evalueren van ons onderwijs. Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij u naam en e-mailadres voor het toesturen van informatie over onze activiteiten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen, met uitzondering van externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden. Zo worden uw naam en e-mailadres gedeeld met een partner die ons onderwijs voor ons evalueert. Het evaluatierapport bevat geen tot de persoon herleidbare gegevens. In geen geval worden uw persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van marketingdoeleinden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Bij ARQ IVP B.V. zijn de systemen, data en organisatie ingericht conform de richtlijnen die hier wettelijk voor staan. Daarmee beschermen we uw persoonsgegevens tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, ongewenste toepassing, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe kan u uw persoonlijke data beheren of verwijderen?

U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen bij ARQ IVP B.V. en verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Mochten er wettelijke verplichtingen zijn waarom ARQ IVP B.V. specifieke gegevens moet bewaren en dus niet kan verwijderen, dan zal dat duidelijk kenbaar gemaakt worden.