LinkedIn

Groepsopvang en debriefing | Brandweer

1-daagse verdiepingstraining voor de opvang van een ploeg die ingrijpende incidenten heeft meegemaakt

Brandweermensen maken schokkende gebeurtenissen mee, meestal in ploegverband. Om een ploeg na een heftige inzet goed op te vangen, vindt er vaak groepsopvang plaats. Groepsopvang is een debriefing na een incident, waar meerdere collega’s bij betrokken zijn geweest en heeft een operationeel karakter. Naast het achterhalen van de feiten, wordt gekeken hoe het met eenieder gaat. In de training ‘Groepsopvang en debriefing na ingrijpende incidenten’ leert de TCO-er een groepsopvang te structureren, te leiden en collega’s te monitoren.

 
Groepsopvang bevordert natuurlijk herstel

Groepsopvang bevordert het natuurlijk verwerkingsproces omdat alle getroffenen de kans krijgen om hun individuele ervaringen te delen, om zo vanuit ieders perspectief de feiten mee te krijgen. Op deze manier wordt het plaatje van de gebeurtenis compleet gemaakt en blijven getroffenen niet met vragen achter. De steunende context van groepsopvang bevordert het natuurlijk herstel na een ingrijpende gebeurtenis en verkleint de kans op demotivatie, uitval en langdurig verzuim.

Taken van de TCO-er binnen de brandweer

Binnen de ene veiligheidsregio’s organiseert en leidt het TCO de debriefing, bij de andere veiligheidsregio’s wordt het TCO gevraagd om aan te sluiten; dit kan ook nog verschillen per incident. In beide gevallen vraagt het uitvoeren van de bijbehorende taken om specifieke kennis en vaardigheden van de TCO-er. Groepsopvang vraagt om andere vaardigheden dan individuele opvang en nazorg: er zijn verschillende reacties op de gebeurtenis om in de gaten te houden en er sprake is van groepsdynamiek.

Opzet training

De training start met het kort opfrissen van de basiskennis rondom Opvang & Nazorg. Daarna ligt de focus op de theorie rondom groepsopvang en de verschillende fasen, die hierin te onderscheiden zijn. We bespreken wat de rollen en taken van de groepsopvanger is. Daarnaast ligt er een vraag rondom de competenties van een groepsopvanger: welke competenties en vaardigheden heb je nodig om tijdens de groepsopvang de collega’s te ondersteunen? Aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek worden de vaardigheden per fase geoefend met de professionele acteur om de doelstellingen, structuur en (groeps-)processen behorende bij elke fase in de groepsopvang te ontdekken, te begrijpen en te oefenen. De simulaties worden afgewisseld met theorie over groepsdynamiek en verwerkingsprocessen.

Aan het eind van de training hebben de deelnemers
  • kennis en inzicht over het doel van groepsopvang en de verschillende fasen
  • inzicht in de groepsdynamiek, die hierbij een rol speelt
  • inzicht in de werkwijze van groepsopvang en de bijbehorende competenties
  • de vaardigheden geoefend om groepsopvang tijdens de fasen te begeleiden en de collega’s te monitoren
Wie kan de traing volgen?
  • Voor de TCO-er binnen de brandweer die een rol speelt in de opvang van een groep collega's.
  • Voor deelnemers die een basistraining Opvang & Nazorg hebben gevolgd (= voorwaarde). 
 

Evenementen

 

Open training

  • nieuwe datum volgt

€ 495,- per deelnemer

  • vrij van btw
  • inclusief catering
  • inclusief trainingsmateriaal

 


 

Incompany training

Neem voor meer informatie en
mogelijkheden contact met ons op:

020 - 840 7600
training@arq.org