LinkedIn

ARQ IVP biedt training, advies en hulpverlening & behandeling in het omgaan met in- en aangrijpende gebeurtenissen op het werk en het langdurig werken onder stressvolle omstandigheden.

Wij bieden alle expertise rondom preventie, hulpverlening en behandeling van beroeps gerelateerd trauma onder één dak aan. Samen met ARQ Kenniscentrum van Rampen en Crises spelen wij een rol bij de opvang en nazorg na grote rampen, zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede, de ramp met MH17 en de COVID pandemie. Als expert zijn we erkend gesprekspartner voor overheid en werkgevers door de sterke verbinding van wetenschappelijk onderzoek, theorie en praktijk.

Stepped Care

Wij werken vanuit het ARQ IVP Stepped Care Model, een praktisch model om met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen om te gaan. Hierin zijn 3 stappen te onderscheiden:

1. Basiszorg vanuit de directe sociale omgeving, aansluiten bij natuurlijke herstelprocessen, aansluiten bij behoefte getroffenen;

2. Expliciete extra zorg bij belastende omstandigheden of risicofactoren;

3. (Externe) deskundige inschakelen voor diagnostiek en behandeling wanneer psychotrauma- of stressklachten niet afnemen.

De basis van dit Stepped Care Model is het Kringenmodel van Prof. Dr. B. Gersons, een model dat ook in door ARQ Kenniscentrum Impact Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (in herziening) en de Beleidsrichtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals (2023) is opgenomen.

Het Stepped Care Model stoelt met haar de visie ‘psychosociale ondersteuning waar het kan, gevolgd door intensievere hulpverlening waar het moet’, op het Paraboolmodel uit de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement (2023): optimale ondersteuning biedt men door noch te afwachtend te zijn, noch te interveniërend.

ARQ IVP Hulpverlening

De crisisadviseurs en hulpverleners van ARQ IVP worden ingeschakeld bij incidenten, crises en calamiteiten binnen uw organisatie. In de crisisfase biedt we individuele opvang, groepsopvang en crisisadvisering. En in de nazorgfase is er individule nazorg, therapie en coaching mogelijk voor uw medewerkers. We hebben de kennis én de professionals in huis om hulpverlening snel en op maat aan te bieden.

Preventief helpen we organisaties met een Mental check-up gesprek de veerkracht van medewerkers in kaart te brengen.

Onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ IVP is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ heeft alle psychotrauma expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. ARQ biedt preventieve ondersteuning en -advies, doet wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en geeft opleidingen en trainingen. ARQ zorgt voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseert ARQ organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen. Dit doet ARQ sinds de Tweede Wereldoorlog, met een sterke focus op innovatie; voor heel Nederland maar ook wereldwijd.