LinkedIn

Brandweer | trainingsaanbod Opvang & Nazorg en mentale weerbaarheid

Trainingen mentale weerbaarheid en opvang & nazorg voor manschappen bij de brandweer, leidinggevenden en familie en vrienden van de ploegleden

 

Trainingen Mentale weerbaarheid


Het bespreekbaar maken van mentale weerbaarheid draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van klachten bij jezelf en bij collega’s. De meeste klachten zijn hele normale reacties op ingrijpende gebeurtenissen. Maar medewerkers kunnen ook blijvend stressklachten houden of PTSS ontwikkelen. Vragen die in onze workshops en trainingen aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe herken je klachten bij jezelf of bij een ander?
 • Hoe ga vanuit je rol (als leidinggevende, collega of partner) in gesprek over mentale klachten
 • Wanneer is extra ondersteuning gewenst?
 • Workshop mentale weerbaarheid en PTSS voor de manschappen
  In deze workshop worden de kenmerken van ingrijpende gebeurtenissen en het verwerkingsproces uitgelegd, is er ruimte om je ervaringen te delen en worden je handvatten aangereikt om PTSS-klachten te herkennen, te bespreken en de passende routes naar hulp te vinden.

   
 • Training Zelfzorg
  In deze training krijg je inzicht en handvatten om vitaal en in balans te blijven in (en na) stressvolle situaties en tijden van hoge (werk)belasting. Je krijgt inzicht in de verschillende vormen van stress, de signalen en de mogelijke gevolgen. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op je eigen situatie, veerkrachtbalans en wat je kunt ondernemen als er een disbalans is of dreigt te ontstaan.
 • Bijeenkomst voor familie en vrienden (verwantenbijeenkomst)
  Na de dienst of na een inzet ga je weer naar huis. In de nabijheid van familie en vrienden verwerk je ingrijpende inzetten. Zij spelen een belangrijke rol in jouw verwerking. Tijdens een netwerkbijeenkomst voor partners, familie en vrienden krijgen ze informatie over de impact van ingrijpende inzetten en de rol die zij kunnen spelen in de verwerking hiervan.
   

‘We maken een inhaalslag’

'Reflecteren op je functioneren is een onderdeel van je professionaliteit'

Interview Crisismanager met Tijs van Lieshout (Brandweer Amsterdam-Amstelland) en Jelte Bosgra van ARQ IVP

 

Trainingen Opvang & Nazorg

 

Basistraining Opvang & Nazorg | Brandweer

Binnen de brandweer kun je te maken krijgen met inzetten die schokkend zijn en een grote (emotionele) impact hebben. Erkenning en steun helpen bij de verwerking. Daarom bieden de meeste veiligheidsregio’s opvang en nazorg aan in de vorm van een Team Collegiale Ondersteuning (TCO). Deze training is voor startende TCO-ers binnen alle veiligheidsregio’s.


Groepsopvang & Debriefing | Brandweer

Brandweermensen maken schokkende gebeurtenissen mee, meestal in ploegverband. Om een ploeg na een heftige inzet goed op te vangen, vindt er vaak groepsopvang plaats. Groepsopvang is een debriefing na een incident, waar meerdere collega’s bij betrokken zijn geweest en heeft een operationeel karakter. Naast het achterhalen van de feiten, wordt gekeken hoe het met eenieder gaat. In de training ‘Groepsopvang en debriefing na ingrijpende incidenten’ leert de TCO-er een groepsopvang te structureren, te leiden en collega’s te monitoren.
(verdiepende/refresh training)

 

Refresh trainingen/verdiepende modules trainingen Opvang & Nazorg

In een refreshtraining wordt de basiskennis uit onze basistrainingen opgefrist en aangevuld met de nieuwste inzichten rondom opvang en nazorg. Er worden ervaringen uitgewisseld en vaardigheden aangescherpt. Extra waardevol is het de training uit te breiden met een relevante verdiepingsmodule.

 • Schuld en schaamte bij opvang en nazorg
  Gevoelens van schuld en/of schaamte zijn moeilijk los te laten voor een getroffen collega en de drempel om over deze gevoelens te praten is vaak hoog. Schuld en schaamte vormen een risicofactor in de verwerking. In deze training leer je signalen van schuld en schaamte te herkennen, emotioneel beladen nazorggesprekken te voeren, in te schatten wanneer er moet worden doorverwezen naar professionele hulp.
 • In gesprek over suïcide
  Als je via je werk te maken krijgt met iemand die gedachten rondom suïcide heeft, wil je diegene waarschijnlijk helpen. Maar hoe breng je het onderwerp ter sprake? En wat kun je vervolgens doen? Deze training leert je hoe je signalen herkent, suïcidale gedachten bespreekbaar maakt en de ander stimuleert om hulp te zoeken.

   
 • In gesprek over verlies en rouw
  Als collegiaal ondersteuner kun je tijdens het nazorgtraject te maken krijgen met een collega die rouwt. Hoe ga je om met iemand die verdriet heeft en rouwt? Deze training leert je wat rouw is en welke rouwreacties iemand kan vertonen. Je leert meer over rouwverwerking en hoe je iemand die rouwt, kunt ondersteunen

 


 

Mental Check Up (MCU)

Een Mental Check Up (MCU) is een persoonlijk gesprek voor iedereen die op het werk te maken heeft met ingrijpende situaties, heftige beelden, agressie of veel stress. Het helpt mensen hun weerbaarheid in kaart te brengen, te behouden of te vergroten. Zo zorgt u er als werkgever voor dat medewerkers mentaal fit blijven en zo succesvol mogelijk kunnen functioneren. 

In een MCU gaat het over weerbaarheid. Wat geeft stress en waar haalt uw medewerker juist energie uit? Wat kan iemand doen om zo goed mogelijk om te gaan met stressvolle situaties? Dat zijn vragen die medewerkers samen met een psycholoog beantwoorden. Daarbij krijgen ze uitleg en tips. Na het gesprek hebben medewerkers meer zicht op hoe zij er mentaal voor staan. Ze leren wat ze zelf kunnen doen om de eigen veerkracht te versterken. Daarmee dragen MCU’s bij aan duurzame inzetbaarheid van uw team.

Een ander voordeel is dat het praten over veerkracht onderdeel van de bedrijfscultuur kan worden. Iets wat eerder misschien niet gebeurde. Een MCU is vertrouwelijk. Een werkgever kan op groepsniveau een geanonimiseerd rapport ontvangen met daarin trends en adviezen oom het organisatiebeleid aan te scherpen.

Dankzij ons landelijke netwerk beschikken we altijd over een ervaren psycholoog in de buurt.

 


niet van toepassing

Evenementen

 


Doelgroep Brandweer

 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

020 - 840 7600

training@arq.org

 

 

I